Förslag till ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag samt utredning av kravet på Skogs- och miljöredovisning (SMÖR)

Diarienummer : 2007/2175/184
Departement/Myndighet : Jordbruksdepartementet
Besvarad: