Förslag till lösningar rörande fartyg för undersökningar inom Institutionen för Akvatiska resursers verksamhet

Diarienummer : 2013/1278/10.1
Departement/Myndighet : Landsbygdsdepartementet
Besvarad: