Förslag till järnvägsplan för anläggning av spårväg på ny bro över Göta älv i Göteborgs kommun, Västra Götalands län

Diarienummer : 2012/2033/10.1
Departement/Myndighet : Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Besvarad: