Förslag till genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område

Diarienummer : 2010/1452/814
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: