Förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Diarienummer : 2012/201/10.1
Departement/Myndighet : PTS Post- och telestyrelsen
Besvarad: