Förslag till föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten (enligt förordning 2004:660)

Diarienummer : 2008/1438/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: