Förslag till föreskrifter om förvaltningsplaner avseende grundvatten (enligt förordning 2004:660)

Diarienummer : 2008/1423/184
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad: