Förslag till fördjupad översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning, MKB för Kiruna centralort, Kiruna kommun

Diarienummer : 2013/2469/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: