Förslag till fördjupad översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för Svappavaara, Kiruna kommun

Diarienummer : 2013/2468/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: