Förslag till fördjupad översiktsplan för Pajala centralort

Diarienummer : 2013/2323/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: