Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning (KOM(2013) 133 slutlig)

Diarienummer : 2013/2034/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: