Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar

Diarienummer : 2011/1859/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne län
Besvarad: