Förslag till beslut angående vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Glan, Norrköpings kommun, Östergötlands län

Diarienummer : 2011/1687/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Östergötland
Besvarad: