Förslag till ändring av vattenförekomstindelning för Ryllshyttebäcken i Garpenberg, Hedemora kommun

Diarienummer : 2011/1289/184
Departement/Myndighet : Vattenmynd. i Bottenhavets vattendistr. Länsstyrelsen Västernorrlands län
Besvarad: