Förslag till ändring av ICAO EUR Air Navigation Plan (Doc 7754) Volume I, Basic ANP (Serial No: EUR/NAT 07/07-MET)

Diarienummer : 2008/589/184
Departement/Myndighet : Luftfartsstyrelsen
Besvarad: