Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader

Diarienummer : 2011/2233/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: