Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria 1: förslag avseende energideklarationer

Diarienummer : 2011/1655/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: