Förslag angående tillägg till Översiktsplan 2008 - Tema strandnära, Olofströms kommun, Blekinge län

Diarienummer : 2010/521/180
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge Län
Besvarad: