Försl. till vägledn. om kraftigt modifierade och konstgjorda vatten enl. förordn.(2004:660) om förvaltn.av kval. på vattenmiljön

Diarienummer : 2008/1377/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: