Förnyad remiss med anledning av kompletterad vägutredning för Väg E22 delsträckan Linderöd – Vä inom Kristianstad kommun Skåne län

Diarienummer : 2010/1827/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: