Förnyad remiss med anledning av kompletterad vägutredn. för väg E22, delsträckan Linderöd - Vä inom Kristianstads Kommun

Diarienummer : 2008/2043/184
Departement/Myndighet : Vägverket
Besvarad: