Förfrågan – tillstånd för flödesfrämjande åtgärder samt utrivning och återuppbyggnad av Stora Kraftverket i Sör-Lingans utlopp i Linghedsströmmen

Diarienummer : 2012/1843/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: