Förfrågan om SMHIs medverkan i Riksrevisionens granskning av "Hantering av kriser vid omfattande elavbrott"

Diarienummer : 2007/613/184
Departement/Myndighet : Riksrevisionen
Besvarad: