Förfrågan om kostnader för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Diarienummer : 2007/821/184
Departement/Myndighet : Boverket
Besvarad: