Författningsförslag i anledning av inrättandet av en Havs- och vattenmyndighet

Diarienummer : 2010/2290/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: