Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Diarienummer : 2013/200/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen (PTS)
Besvarad: