Fördjupningspromemoria om Helsingborgs stads klimatanpassning

Diarienummer : 2011/1560/184
Departement/Myndighet : Helsingborg stad, Stadsbyggnadsnämnden
Besvarad: