Fördjupad översiktsplan för området kring Ösjön och Runn, Borlänge kommun

Diarienummer : 2012/2318/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad: