Fördjupad översiktsplan för kusten, Umeå kommun, Västerbottens län

Diarienummer : 2012/2368/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västerbotten
Besvarad: