Förbättring av kunskapsförsörjningen avseende grundvattenkvalitet samt införlivande av grundvattendirektivet i svensk rätt

Diarienummer : 2008/595/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: