Extern remiss - faktablad om skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Diarienummer : 2007/1311/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: