En ny instansordning för mål enligt Plan-och bygglagen och Miljödomstolarna; domkretsar, lokalisering och handläggningsregler

Diarienummer : 2008/1076/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: