Detaljplan för del av Skanör 2:1 (flerbostadshus) - Vellinge kommun, Skåne län

Diarienummer : 2011/934/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Skåne län
Besvarad: