Den nationella årliga uppföljningen 2013 av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet

Diarienummer : 2013/218/10.1
Departement/Myndighet : Sveriges geologiska undersökning
Besvarad: