Den nationella årliga uppföljningen 2013 av Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning

Diarienummer : 2013/149/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad: