Delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

Diarienummer : 2012/1081/10.1
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad: