Bortledning av vatten ur Saltsjön för produktion av fjärrkyla på Beckholmen samt nedläggning av fjärrkylledningar i Saltsjön från Stockholm Beckholmen Strömbron m.m.

Diarienummer : 2013/1701/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: