Bemötande från Stockholms kommun, Exploateringsnämnden angående vattenverksamhet vid Slussen och Mälarens reglering m.m.

Diarienummer : 2012/824/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: