Begäran om yttrande enligt Barlastvattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende dispens från kraven på barlastvattenhantering Świnoujście-Ystad och Świnoujście-Trelleborg

Diarienummer : 2020/336/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: