Avgränsningssamråd vindkraftspark Sjollen inför ansökningar om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken, ellagen och kontinentalsockellagen

Diarienummer : 2021/1387/14.1
Departement/Myndighet : Eolus Vind AB
Besvarad: