Åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förslag till miljökvalitetsnormer ingående i Vattenmyndigheternas samrådsmaterial för perioden 1 nov 2014 till 30 april 2015

Diarienummer : 2014/2110/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen i Västmanlands län
Besvarad: