Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Södra Östersjöns, Bottenhavets, Västerhavets, Bottenvikens och Norra Östersjöns vattendistrikt

Diarienummer : 2012/2231-2235/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar, Västernorrland, Västra Götaland, Norrbotten och Västmanland
Besvarad: