Ansökan om vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt breddning och fördjupning av de allmänna farlederna till Västerås och Köpings hamnar m.m.

Diarienummer : 2014/922/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: