Ansökan om utförande av dammsäkerhetshöjande åtgärder på Untra kraftverks dammar i Dalälven, Uppsala och Gävleborgs län

Diarienummer : 2012/333/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: