Ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln utanför Falkenberg, Falkenbergs kommun, Hallands län

Diarienummer : 2005/872/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: