Ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen 1966:314 om kontinentalsockeln att undersöka ett område i närheten av den svensk-tyska gränsen i västra Östersjön

Diarienummer : 2010/999/184
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: