Ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314). Utforskning av havsbottnen, norr om Smögen/Kungsham

Diarienummer : 2008/1701/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges geologiska undersökning
Besvarad: