Ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314)

Diarienummer : 2007/867/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: