Ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314)

Diarienummer : 2008/1939/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges geologiska undersökning
Besvarad: