Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet - utplacering av nya och omdisponering av befintliga bryggsektioner vid Upplands Väsby Båtsällskaps småbåtshamn

Diarienummer : 2014/1913/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: